Zenska Vrata - Dnevnik rose

Gospodar konjske pameti

Gospodar konjske pameti


Kada se silni skirski vođa, kan Odoakar spremao da još
jednom, 476. godine n.e. krene i pokori Rim, uzjahao je belog
pastuva kojeg je jahao poslednjih godina. Konj je bio jak, brz
i spretan u borbi, ali je imao nezgodnu narav. Kada omiriše
dobru kobilu napuštao je sve, zbacivao jahača sa sebe i
nasrtao na kobilu. Nije mogao da ga zadrži u toj nameri.

Zenska vrata - Dnevnik rose

Opis knjige: 

Ratno vreme kroz koje smo prošli čini okosnicu ovog romana. Ono je posmatrano iz ugla likova koji su pokušali da mu bezuspešno umaknu. Proteklo, mračno vreme je okvir u kome se nalaze uzroci svih budućih stremljenja.

Ovo je roman o stvarnoj i velikoj ljubavi Tamare Đokić i Enesa Begovića. To je priča o dvoje ljudi iste sudbine, nevidljivim i nepriznatim žrtvama rata. Pokušavajući da iskorače iz ratnih posledica, Tamara i Enes se suočavaju sa izgubljenom mladošću i potonjim životom, koji je postao neprekidna borba sa nagoveštajem tragičnog kraja...

Izvod iz knjige: 

Usred zime, listalo je drveće. Namesto snega padali su cvetovi beli i purpurni. Bilo je nešto što se nije smelo ni reći. Videlo se nešto što se nigde nije moglo videti. Zaledilo se lišće na tek olistalom drveću. Lupkajući, jedno o drugo, zvonilo je lišće kao da je limeno, a zvuk zastrašujući širio se ledenom tišinom. U tek rođenom lišću dah umirući.

Rekli o knjizi: 

Osnovna, obazrivo sklonjena misao Petkovićeva je o tome kako je to vreme buduće, 2020, 2033, 2034, itd. vreme u kome su i u ime tzv. demokratije zabranjeni svi nekadašnji ideali. I šta preostaje, kada nam se ukida tzv. istorijsko vreme? Ostaju male stvari, neistorijska zbivanja, miris starine, predmeti koji će nas nadživeti… Preostaju život i voda. I nešto malo svetlosti.

Subscribe to RSS - Zenska Vrata - Dnevnik rose