nesortirane pesme

Ćutim

Косово

Само духовно мртви немају сећање. Њихове очи не виде кроз ноћ.

Не виде ни звезде које небом сјаје. У свом сјају као да чувају сећање и буде разум.

Док буде и једног Србина чија се душа сећа Косова, Косово ће бити српско.

 

Није земља без трага,

Предео божура неразума,

њиме се не може ићи без жара

памћења

и проћи без сећања.

Божија земља не може

Постати земља Врага.

Камен у кулу сложен

Овде није храм или град,

Subscribe to RSS - nesortirane pesme