Zašto je A prvo slovo?

Sreten S Petković

A kad dođeš kući iz škole:

Da te pitam, da te pitam…
Zašto je A prvo slovo?

A pA A
izA, nA
imA li smešnijeg slovA od A,
svudA se trpA i sve bi dA znA.
ZA svimA juri
sA svimA se druži
i u svAku reč se ugurA
nA čelu kAd je uvek žuri
dA se zA drugA slovA prikAči,
jer sA drugim slovimA
nešto znAči,
A sAmo ostAje uvek AAAA.

Add new comment